Nuevos modelos de chapas

Chapa Andalucía feminista. 1 e

 Chapa Blas Infante. 1 e

Chapa Lenin Andalucía. 1 e.

Chapa Blas Infante busto. 1 e

Chapa Puño Andalucía. 1 e.

Chapa Arbonaida. 1 e.